Kontakt

Wsparcie techniczne Pelco:

Dział handlowy:

Pelco - Oficjalny dystrybutor

Eltrox sp. z o.o.

Warszawska 74
42-200 Częstochowa

 +48 22 307 29 63

 +48 517 015 475

+48 732 140 030 (tylko SMS)

 +48 514 759 309

 kontakt@pelco-poland.com

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Dodaj plik
Kontakt telefoniczny
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

  Do pobrania

Dystrybutor Pelco Polska

Dyrektywa NIS 2

14 listopada 2023

Co to jest dyrektywa UE NIS2?

 

Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Security Directive 2) to aktualizacja oryginalnej Dyrektywy NIS, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego w Unii Europejskiej. Dyrektywa NIS 2 ma zapewnić bardziej skuteczną ochronę krytycznej infrastruktury cyfrowej, usług online oraz danych w UE. Skupia się na zwiększeniu gotowości na wypadek incydentów cybernetycznych, ulepszeniu współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wzmacnianiu obowiązków i standardów bezpieczeństwa dla podmiotów świadczących usługi istotne dla społeczeństwa i gospodarki UE.

 

Dyrektywa NIS 2 w Polsce
 

W Polsce dyrektywę NIS 2 implementuje się poprzez odpowiednie zmiany w prawie krajowym, mające na celu dostosowanie polskiego systemu prawnego i instytucjonalnego do wymogów zawartych w dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.

Dyrektywa NIS 2 nakłada szereg obowiązków na państwa członkowskie, między innymi:

  • Ustanowienie ram regulacyjnych i kryteriów identyfikacji podmiotów będących dostawcami usług cyfrowych istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.
  • Wdrożenie środków mających zapobiegać incydentom cybernetycznym oraz zwiększenie gotowości na wypadek takich zdarzeń.
  • Zwiększenie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie reagowania na incydenty cybernetyczne.

W Polsce, aby dostosować się do wymogów NIS 2, konieczne mogą być zmiany w ustawach regulujących kwestie cyberbezpieczeństwa, restrykcje dotyczące identyfikacji dostawców usług istotnych dla społeczeństwa i gospodarki oraz zwiększenie standardów bezpieczeństwa cyfrowego dla tych podmiotów. Wdrażanie dyrektywy może też oznaczać zwiększenie współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo, jak i podmiotami prywatnymi świadczącymi usługi w obszarze cyfrowym.

 

Dyrektywa NIS 2 w systemach monitoringu
 

Dyrektywa NIS 2 skupia się głównie na zwiększeniu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, a niekoniecznie bezpośrednio na systemach monitoringu. Jednakże, systemy monitoringu mogą być istotną częścią infrastruktury cyfrowej i być powiązane z sieciami oraz systemami informatycznymi.

W kontekście dyrektywy NIS 2, podmioty odpowiedzialne za systemy monitoringu, zwłaszcza jeśli te systemy są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa lub gospodarki (np. systemy monitoringu w sektorze energetycznym, transportowym, czy zdrowia), mogą zostać uznane za część krytycznej infrastruktury cyfrowej. W takim przypadku, podmioty te mogą być zobowiązane do spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa cyfrowego, zgodnie z dyrektywą NIS 2.

Wdrażanie dyrektywy może skutkować koniecznością zwiększenia środków ochrony dla systemów monitoringu, identyfikacją potencjalnych zagrożeń z nimi związanych oraz zwiększeniem gotowości na wypadek incydentów cybernetycznych, które mogłyby wpłynąć na te systemy. Jednak szczegółowe regulacje dotyczące konkretnych systemów monitoringu będą zależne od specyficznych przepisów krajowych oraz oceny ryzyka związanego z danym sektorem czy systemem.