Dystrybutor Pelco Polska

Szczegóły ustawy NDAA

 

13 sierpnia 2018 r. podpisano ustawę John S. McCain National Defense Authorization Act na rok podatkowy 2019 (przyznawanie środków i składanie zamówień przez rząd Stanów Zjednoczonych). https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text

Kilka spośród wielu przepisów tej ustawy ma bardzo istotny wpływ na obecne i przyszłe agencje rządowe Stanów Zjednoczonych, w tym na zakup i wdrożenia systemów nadzoru wideo dla armii Stanów Zjednoczonych. Sekcja 889 zawiera wiele istotnych przepisów.
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text#toc-4350A53097BD46409287451A50C4F397

Ustawa (National Defense Authorization Act (wcześniej HR5515))

 

Cyberbezpieczeństwo to najważniejszy problem dla wielu podmiotów z branży ochrony fizycznej, w tym firmy Pelco, jej klientów, dystrybutorów i partnerów w zakresie integracji systemów. Rząd Stanów Zjednoczonych to jeden z najbardziej wymagających klientów w kwestii cyberbezpieczeństwa, a także systemów nadzoru wideo stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz w infrastrukturze o znaczeniu krytycznym.

 

Kongres Stanów Zjednoczonych podjął związane z tym działania poprzez ustawę John S. McCain National Defense Authorization Act (NDAA) na rok podatkowy 2019, zakazując zakupu lub użytkowania urządzeń wyraźnie wymienionych dostawców kamer i systemów nadzoru wideo, a także wyraźnie wymienionych dostawców podzespołów stosowanych w niektórych produktach do nadzoru wideo, które mogłyby być lub są wdrażane w systemach nadzoru wideo związanych z rządem Stanów Zjednoczonych.

 

Przedstawiciele niektórych firm z branży są zdezorientowani co do zakresu zakazu w ramach ustawy NDAA; zakaz dotyczy wymienionych firm (sekcja 889,3, B ustawy NDAA), a nie kraju pochodzenia (miejsca produkcji) urządzeń lub podzespołów do nadzoru wideo.

PROBLEMY ZWIĄZANE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM WPŁYWAJĄ NA WDROŻENIA SYSTEMÓW NADZORU WIDEO W AGENCJACH RZĄDOWYCH I ARMII STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Ustawa uwzględnia urządzenia do nadzoru wideo w ramach definicji „objętych ustawą urządzeń telekomunikacyjnych” oraz wymienia określonych dostawców, kamery i podzespoły, których stosowanie jest wyraźnie zabronione we wdrożeniach systemów nadzoru wideo związanych z rządem Stanów Zjednoczonych.

(3) OBJĘTE USTAWĄ URZĄDZENIA LUB USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE. — Pojęcie „objęte ustawą urządzenia lub usługi telekomunikacyjne” oznacza: (A) Urządzenia telekomunikacyjne wyprodukowane przez firmę Huawei Technologies Company lub ZTE Corporation (bądź dowolne firmy zależne lub stowarzyszone z takimi podmiotami). (B) Dla celów bezpieczeństwa publicznego, ochrony obiektów rządowych, nadzoru bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury o znaczeniu krytycznym oraz innych celów związanych z bezpieczeństwem narodowym, urządzenia telekomunikacyjne i umożliwiające nadzór wideo produkowane przez firmy Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company lub Dahua Technology Company (bądź dowolne firmy zależne lub stowarzyszone z takimi podmiotami). © Usługi telekomunikacyjne lub nadzoru wideo świadczone przez takie podmioty lub wykorzystujące takie urządzenia. (D) Urządzenia lub usługi telekomunikacyjne oraz umożliwiające nadzór wideo produkowane lub świadczone przez podmiot, który sekretarz obrony, w porozumieniu z dyrektorem państwowych służb wywiadowczych lub dyrektorem federalnego biura śledczego, zasadnie uzna za podmiot należący do rządu obcego państwa objętego ustawą, kontrolowany przez taki rząd lub w inny sposób z nim powiązany. Należy także mieć świadomość, że zakaz wynikający z ustawy NDAA obejmuje innych producentów lub dostawców, jeżeli kamery i systemy nadzoru wideo są oferowane pod marką innego producenta, zwykle jako produkty OEM, ODM i JDM (sekcja 889, a1, A i B)

 

  • Pelco nie ma powiązań dotyczących produkcji (OEM, ODM ani JDM) z dostawcami wymienionymi w ustawie NDAA.
  • Jeżeli Pelco nawiąże w przyszłości współpracę z wymienionym producentem i zaoferuje sprzedaż niezgodnej kamery, umieścimy nazwę kamery i odpowiedni numer katalogowy na wspomnianej wcześniej liście „niezgodnych” rozwiązań. Dopilnujemy także, aby produkt (kamera) nie został umieszczony w harmonogramie GSA firmy Pelco jako przeznaczony do sprzedaży.

 

SEKCJA 889. ZAKAZ STOSOWANIA OKREŚLONYCH USŁUG LUB URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH I PRZEZNACZONYCH DO NADZORU WIDEO.

 

(a) Zakaz użytkowania lub ZAKUPU. — (1) Dyrektor agencji wykonawczej nie może—

 

(A) dokonywać zakupu, pozyskiwać, przedłużać lub odnawiać umowy na zakup lub pozyskiwanie jakiegokolwiek sprzętu, systemu lub usługi, które wykorzystują objęte ustawą urządzenia lub usługi telekomunikacyjne jako istotny lub zasadniczy składnik jakiegokolwiek systemu albo jako technologię o znaczeniu krytycznym dla jakiegokolwiek systemu lub

 

(B) zawierać umowy (bądź przedłużać jej lub odnawiać) z podmiotem, który stosuje urządzenia, systemy lub usługę wykorzystującą objęte ustawą urządzenia lub usługi telekomunikacyjne jako istotny lub zasadniczy składnik jakiegokolwiek systemu albo jako technologię o znaczeniu krytycznym dla jakiegokolwiek systemu.

Zakaz wynikający z ustawy NDAA obejmuje także „istotny element dowolnego systemu” i „technologię o znaczeniu krytycznym dla systemu” oferowane przez wymienionych producentów. Zdaniem przedstawicieli Pelco i innych firm z branży zakaz dotyczy też rozwiązań SoC (System On a Chip), które obejmują układy ze zintegrowanym procesorem umożliwiające wykonywanie poleceń oprogramowania, często stosowane w różnych kamerach do nadzoru wideo. Dlatego te rozwiązania SoC oferowane przez wyraźnie wymienionych dostawców (podanych wcześniej) stwarzają obawy związane z cyberbezpieczeństwem i także zostały zakazane.

 

Następujące linie produktowe kamer Pelco nie wykorzystują i nie zawierają istotnych podzespołów ani technologii o znaczeniu krytycznym, w tym rozwiązań SoC, produkowanych przez dostawców podzespołów objętych zakazem w ustawie NDAA: Sarix, Spectra, Optera, Exsite, Esprit i Evolution.

Następujące linie produktowe VMS firmy Pelco nie wykorzystują i nie zawierają istotnych podzespołów ani technologii o znaczeniu krytycznym, w tym rozwiązań SoC, produkowanych przez dostawców podzespołów objętych zakazem w ustawie NDAA: VideoXpert, Digital Sentry i Endura.

Oprócz umowy GSA firmy Pelco, która nie zawiera produktów niespełniających warunków ustawy, firma Pelco opublikowała zgodną z ustawą NDAA listę zawierającą wszystkie kamery (nazwy i numery katalogowe) niezgodne z ustawą NDAA.

Od dnia wejścia w życie ustawy NDAA (sekcja 889, 3c) obowiązuje także wymóg usunięcia wszystkich niedozwolonych, już stosowanych kamer lub systemów, które mogły zostać wdrożone w podmiotach / infrastrukturze rządu Stanów Zjednoczonych w ciągu jednego roku od podpisania Ustawy (data wejścia w życie to 13 sierpnia 2019 r.). Opcjonalne zwolnienie wydłuży termin wycofania o kolejny rok, aby zapewnić agencjom rządowym Stanów Zjednoczonych czas na identyfikację oraz usunięcie niedozwolonych kamer i systemów. Podstawą zwolnienia musi być istotna przyczyna braku możliwości wyeliminowania przez agencję „objętych ustawą urządzeń telekomunikacyjnych” w standardowym terminie. Strony występujące o zwolnienie muszą także przesłać plan wycofania określający sposób wyeliminowania urządzeń objętych ustawą z systemów danego podmiotu.

 

© Daty wejścia w życie. — Zakaz na podstawie podsekcji (a)(1)(A) zacznie obowiązywać rok po wprowadzeniu niniejszej Ustawy, a zakazy zgodne z podsekcjami (a)(1)(B) i (b)(1) zaczną obowiązywać dwa lata po dacie wprowadzeniu niniejszej Ustawy.

 

(d) Uprawnienia do zwolnienia.—

 

1) AGENCJE WYKONAWCZE. — Dyrektor agencji wykonawczej może jednorazowo uzyskać zwolnienie z wymagań wynikających z podsekcji (a) w odniesieniu do podmiotu, który zawnioskuje o takie zwolnienie. Zwolnienie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż dwa lata po datach wejścia w życie podanych w podsekcji ©, jeżeli podmiot o nie wnioskujący:

 

(A) przedstawi przekonujące uzasadnienie dotyczące dodatkowego czasu na spełnienie wymagań zgodnie z tą podsekcją w sposób określony przez dyrektora agencji wykonawczej oraz

 

(B) przedstawi dyrektorowi agencji wykonawczej, który następnie nie później niż w ciągu 30 dni przedłoży dokumenty odpowiedniej komisji w kongresie, pełny i kompletny spis wykorzystywanych urządzeń i usług telekomunikacyjnych lub służących do nadzoru wideo w łańcuchu dostaw podmiotu, które są objęte ustawą, oraz plan wycofywania takich objętych ustawą urządzeń i usług telekomunikacyjnych lub służących do nadzoru wideo z systemów danego podmiotu.

 

(2) DYREKTOR PAŃSTWOWYCH SŁUŻB WYWIADOWCZYCH. — Dyrektor państwowych służb wywiadowczych może udzielić zwolnienia w terminie późniejszym niż daty wejścia w życie określone w podsekcji ©, jeżeli uzna, że leży to w interesie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

Wnioski końcowe

 

Produkty firmy Pelco cieszą się zaufaniem wielu agencji rządowych i przedsiębiorstw na rynkach branżowych na całym świecie. Mamy nadzieję, że niniejszy dokument ułatwi wyjaśnienie stanowiska i statusu firmy Pelco w odniesieniu do ustawy NDAA.

 

Cyberbezpieczeństwo to istotna kwestia w przypadku systemu nadzoru wideo. Dlatego należy zapoznać się z powiązanymi dokumentami i informacjami firmy Pelco dotyczącymi ustawy NDAA.

 

Aby ułatwić wybór kamery firmy Pelco z uwzględnieniem produktów zgodnych z ustawą NDAA zamiast rozwiązań wymienionych niedozwolonych dostawców systemów i kamer do nadzoru wideo, należy zapoznać się z listą odpowiednich produktów zawierających odpowiedniki rozwiązań firmy Pelco dla produktów firm Dahua i Hikvision.

 

Firma Pelco podejmuje działania, aby wyjaśnić nieścisłości lub błędy techniczne, których źródłem są produkty lub przedstawiciele innych firm. W przypadku otrzymania informacji sprzecznych z treścią niniejszego dokumentu w odniesieniu do pochodzenia produktu firmy Pelco lub zgodności produktów firmy Pelco z ustawą NDAA należy przekazać nam taką informację.

National Defense Authorization Act

Stanowisko firmy Pelco

Kontakt

Wsparcie techniczne Pelco:

Dział handlowy:

Pelco - Oficjalny dystrybutor

Eltrox sp. z o.o.

Warszawska 74
42-200 Częstochowa

 +48 22 307 29 63

 +48 517 015 475

+48 732 140 030 (tylko SMS)

 +48 514 759 309

 kontakt@pelco-poland.com

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Dodaj plik
Kontakt telefoniczny
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

  Do pobrania